تصویر عنوان

کشتیرانی ملکه دریاها – تصویر4

درباره این پروژه

درباره پروژه

شرکت کشتیرانی ملکه دریاها از سال 1389تاسیس گریده که یک کسب و کار خصوصی بوده در حوزه حمل و نقل دریایی محصولات فله وخدمات دریایی در بنادر جنوبی و شمالی در سطح کشور ایران و بین الملل . در طول 12 سال این شرکت با گسترش فعالیت های خود توانسته است خدمات ارزنده ای را در حوزه حمل و نقل دریایی ارائه نماید و همچنین طی سال های اخیر با تلاش شبانه روزی پرسنل مجموعه و همکاران این حوزه با گسترش فعالیت خود در حوزه بنادر خلیج فارس موفقیت های چشمگیری را کسب نموده است . همچنین ملکه دریاها عنوان شرکت منتخب سال ۱۴۰۰ از نگاه سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را دریافت نموده است .

فیلد اضافی

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است

تاریخ

فروردین 1395

دسته بندی

تجارت